FoodPro Preloader

Practicile anticoncurentiale la achizitia sistemului de ticketing pentru TRANSURB S.A. , Galati (P)

Relativ la procedura de achizitie „Furnizare si Mentenanta Sisteme Automate de Colectare si Informare Pasageri si Management Flota pentru municipiul Galati”, organizata de Primaria Galati, aflata in prezent in desfasurare in concordanta cu regulile si politicile de achizitii BERD (“Procedura”), facem urmatoarele precizari:

Obiectul Procedurii de achizitie derulata in prezent de Mun. Galati este unul relativ uzual (incluzand exemplificativ: validatoare de bilete, carduri contactless, panouri de informare calatori) iar numai in Romania exista deja 5 producatori de asemenea sisteme care in ultimii ani au fost implementate in mai multe orase ale tarii: la Timisoara, Bucuresti, Cluj, Brasov, Oradea, etc.

Eficientizarea si reabilitarea transportului public local in Mun. Galati a facut obiectul unui proiect aprobat de Consiliul Local al Mun. Galati inca din anul 2014, achizitia si implementarea unui sistem de ticketing pentru TRANSURB S.A. (principalul operator de transport din Mun. Galati, intreprindere publica detinuta de Consiliul Local in calitate de unic actionar). Prin Hotararea Consiliului Local al Mun. Galati nr. 187 din data de 31.05.2016 a fost modificata integral H.C.L. nr. 6/2014 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice “Eficientizarea transportului public local” si a fost aprobat un nou Proiect de reabilitare transport urban Galati – sistem de taxare automata, cuprinzand “Analiza Economica”, “Designul de inalta tehnologie” si “Documentatia tehnico-economica”, toate intocmite de societatea NEXTENDIS – consultant francez recomandat de BERD.

Finantarea BERD scoate practic aceasta Procedura de achizitie de sub incidenta legislatiei si jurisdictiei romane privind achizitiile publice (Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice si Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale), in cazul contractelor de achiziţie publică cofinanţate in cea mai mare parte de o instituţie financiara internationala cum este BERD, procedurile de atribuire aplicabile fiind impuse de BERD care are propriile Reguli de Procedura si propriul Mecanism de Contestatii pentru Proiecte.

Aceasta procedura face practic imposibila aplicarea oricaror remedii legale sau cai de atac interne in materia atribuirii contractului de achizitie in cauza de catre Mun. Galati, sau interventia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau a instantelor judecatoresti din Romania.

In contextul prezentat mai sus au fost  impuse pentru aceasta Procedura conditii de eligibilitate imposibil de indeplinit de orice potential ofertant din Romania si chiar de catre majoritatea ofertantilor internationali  cu experienta in domeniu.

Procedura elaborate de consultantul BERD a restrans drastic competitia prin impunerea unor cerinte minime excesive. Cerintele de experienta similara relevanta solicitate in aceasta Procedura sunt greu daca nu imposibil de atins de operatorii economici din Romania, carora le este restrans in mod abuziv si nejustificat accesul . Spre exemplificare precizam ca un ofertant, pentru a fi eligibil, trebuie sa demonstreze ca are experienta similara ca furnizor principal (nu subcontractor), in cel putin 2 (doua) contracte in ultimii 5 (cinci) ani, cu obiect integrarea unui Sistem Automat de Colectare a Tarifelor (AFC), a unui Sistem de Informare a Calatorilor si de Management al Flotei care sa fi fost finalizate cu succes si care sunt similare cu scopul propus al proiectului de la Galati (similaritatea sa se bazeze pe dimensiuni fizice, complexitate, metode/tehnologii)si care trebuie sa indeplineasca cateva caracteristici minime:

  • Emiterea a minim 50.000 de cartele inteligente la punerea în funcțiune a sistemului (cerinta usor de realizat);
  • Procesarea unor informații aferente utilizării sistemului de către un număr de cel puțin 60 milioane de calatori pe an (asemenea cifre putand fi justificate in Romania poate doar de catre Metrorex si RATB!). Caracterul abuziv al acestei cerinte este demonstrat chiar de prevederile exprese ale Anexei 1 la Hotararea Consiliului Local al Mun. Galati nr. 187 din data de 31.05.2016 cuprinzand “Analiza Economica” aferenta Proiectului, unde regasim la pagina 31 precizarea cu privire la „numarul estimat de calatorii detectate de sistem: 20.940.495 calatorii pe an”. Este impusa, deci o cerinta de 3 ori mai mare de 60 milioane calatori pe an vs 20.940.495 calatorii pe an.
  • instalarea a minim 450 de validatoare, instalarea a minimum 50 de afișaje de informații pentru pasageri, instalarea a cel puțin 20 de automate de vânzare de bilete (in conditiile in care cantitatile ce fac obiectul achizitiei in Procedura in cauza sunt cu mult mai mici!).

Cerintele abuzive si restrictive impuse in aceasta Procedura determina incidenta unor situatii care sunt de natura sa incalce grav orice principii care trebuie sa guverneze atribuirea oricaror contracte de achizitie publica (cum ar fi nediscriminarea, tratamentul egal si proportionalitatea). Astfel, in aceasta maniera s-a ajuns la situatia in care daca un ofertant a implementat in ultimii 5 ani doua sisteme astfel: (1) un sistem cu dimensiuni fizice si complexitate mai mare sau cel putin egala cu sistemul „estimat” pentru  Municipiul Galati (cu caracteristici minime prezentate mai sus), in care a utilizat metode/tehnologii similare plus (2) inca un sistem similar dar mai mic, care nu indeplineste caracteristicile minime solicitate (ca si cantitati),  respectivul ofertant NU se poate califica la aceasta Procedura de licitatie.

Proiectul solicitat pentru Municipiul Galati este un sistem complex, care are ca si  componente principale sisteme distincte integrate intr-un mod unitar, reprezentate de:

  • sistem Automat de Colectare a Tarifelor (AFC),
  • sistem de Informare a Calatorilor,
  • sistem de Management al Flotei,
  • sistemul de Automate de Vanzare Bilete (putem considera ca fiind un sistem distinct).

Pentru acest tip de sistem s-a remarcat initial un interes foarte ridicat, peste 17 potentiali ofertanti participand la intalnirea de la Galati din data de 12.06.2017. Acest interes a scazut pe parcurs, odata ce raspunsurile si clarificarile emise de autoritatea contractanta au devenit tot mai restrictive.

Astfel, pe parcursul derularii procedurii Mun. Galati a schimbat regulile in timpul jocului:

  • printr-o clarificare in care solicita ofertantilor ca o capacitate de a gestiona 60 milioane de calatorii /an sa fie demonstrata prin prezentarea unui sistem in care deja au fost gestinate cel putin 60 milioane  de calatorii/an;
  • autoritatea contractanta vine cu clarificari care modifica flagrant cerintele initiale in ceea ce priveste experienta similara  specifica care trebuie sa fie indeplinita obligatoriu de catre ofertant (singurele 2 caracteristici minimale privind experienta similara care trebuie indeplinite de ofertant prin contracte, restul caracteristicilor minimale  putand fi „demonstrate”/completate pentru ofertant cu contracte ale  subcontractorilor declarati de ofertant) si modifica astfel continutul initial al documentatiei in dezavantajul ofertantilor, restrangand si mai mult competitia.

Este de precizat ca s-a ajuns practic la situatia de neinteles si de nepermis ca:

– Beneficiarul este de acord sa accepte un Contractor Principal care are experienta doar pentru sisteme Automate de Colectare a Tarifelor (AFC), nu si pentru celelalte sisteme solicitate si care fac obiectul acestei achizitii;  

– Beneficiarul este de acord sa accepte un Contractor Principal care poate sa nu aiba niciun fel de experienta in implementarea sistemelor solicitate de Informare a Calatorilor, de Management al Flotei, de Automate de Vanzare Bilete si in integrarea acestora cu sistemul Automat de Colectare a Tarifelor (AFC).

Practic, prevalandu-se de eludarea oricarui control prin intermediul jurisdictiei romane si uzand de regulile de procedura BERD care nu asigura un control real si nu impun o cenzura de legalitate corespunzatoare prin intermediul unui organ administrativ-jurisdictional, cerintele din aceasta Procedura denatureaza concurenta intre agentii economici, restrictionand drastic competitia prin eliminarea furnizorilor din Romania si excluderea majoritatii furnizorilor internationali cu experienta. In concluzie autoritatea contractanta se adreseaza doar unui numar extrem de restrans de potentiali furnizori/ofertanti aducandu-le acestora avantaje neloiale, cu efecte negative chiar pentru beneficiarul  sistemului care nu va putea sa obtina produse si servicii de mai buna calitate, la preturi competitive constituindu-se astfel  intr-un comportament vadit anticoncurenţial.

Comentarii

ADAUGA COMENTARIU