FoodPro Preloader

REGULAMENTUL Concursului PRIMA TV “HOLOGRAF”

 

Art. 1 Definitii

Organizatorinseamna societatea-radiodifuzor PRIMA BROADCASTING GROUP S.R.L. - în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bdul Dimitrie Pompei nr. 9 – 9A, cladirea 20, etaj 7, camera 1, telefon: + 4021 – 589.5000, fax: + 4021 – 204.84.89, numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti J40/20632/1992, cod de inregistrare fiscala: (RO) 4747298, capital social: 5.013.740 lei, care, pe de o parte, concepe si stabileste regulile de desfasurare ale Concursului, iar, pe de alta parte, in calitate de titular de licenta audiovizuala, difuzeaza Campania si promoveaza Concursul si Evenimentul pe postul de televiziune „Prima TV”.

 

Campania” inseamna noua campanie de comunicare si promovare a evenimentului cultural „Holograf – Best Ballads” recomandat de postul de televiziune Prima TV, promovat de Organizator pe postul de televiziune aici precizat in fiecare zi, de luni pana duminica. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica programul de radiodifuzare a Campaniei, la libera sa alegere.

Concurs” inseamna acel element de divertisment realizat de Organizator pe pagina www.facebook.com/PrimaTVRomania, in perioada 22.01.2018 – 08.02.2018 („Durata Concursului”), avand legatura cu Campania, prin care Participantilor li se da posibilitatea sa participe si sa castige Premiile puse in joc.

Concertul” inseamna evenimentul cultural de interes public Holograf-Best Ballads”, sustinut de formatia Holograf in data de 14 februarie 2018, la Sala Palatului din Bucuresti. In situatia in care survine un caz de forta majora care impiedica organizarea Evenimentului la data specificata, Radiodifuzorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de Concurs sau de a anula Concursul, conform liberei sale optiuni.

 

"Perioada de concurs” este cuprinsa intre ziua de 22 ianuarie 2018, orele 10:00 si ziua de 08 februarie 2018, orele 23:59. Organizatorul poate sa procedeze oricand la modificarea prezentului Regulament si, implicit, la micsoarea sau prelungirea Perioadei Concursului.

Regulament” inseamna toate si oricare dintre regulile Concursului, in vigoare, in orice moment, pe parcursul desfasurarii acestuia.

Participant” inseamna persoana inscrisa in Concurs, respectiv persoana avand varsta implinita de 18 ani care acceseaza pagina www.primatv.ro si care posteaza fraza zile/ indiciul corecta in sectiunea de concurs si care: a) nu este salariat al Organizatorului; b) nu este salariat al grupului de societati comerciale cu care Organizatorul colaboreaza cu privire la realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Evenimentului; c) nu este colaborator, persoana fizica, al Organizatorului la realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Evenimentului; d) nu este colaborator, persoana fizica al unui partener persoana juridica al Organizatorului, dar numai daca persoana fizica este implicata in realizarea Campaniei si/sau a Concursului si/ sau a Evenimentului; e) rudele sau afinii persoanelor fizice aici mentionate pana la gradul I, in linie directa si gradul II, in linie colaterala.

Premiile” inseamna oricare dintre beneficiile gratuite sau avand o anumita valoare financiara pe care Organizatorul le pune la dispozitia Participantilor in Concurs care sunt declarati Castigatori, fiind descrise pe larg la Art. 7 din prezentul Regulament.

Desemnare Castigatori” inseamna modalitatea de desemnare a Castigatorilor Premiilor mentionate la Art. 6 din Regulament.

 

 

 

Art. 2. Publicarea Regulamentului

Acest regulament oficial este intocmit de Organizator si va fi adus la cunostinta publicului, conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil, gratuit, incepand cu data de 22 ianuarie 2018 pe site-ul www.primatv.ro si la sediul Organizatorului mai sus mentionat.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica modul de derulare a Concursului, dreptul de a intrerupe oricand desfasurarea Concursului, precum si dreptul de a modifica si/sau de a schimba si/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fara ca participantii sa aiba dreptul la despagubiri. Cu exceptia cazurilor in care in Regulament se prevede altfel, toate si oricare dintre modificarile Regulamentului vor intra in vigoare la primul moment produs din urmatoarele 2(doua):

a) la publicarea pe site-ul www.primatv.ro a Regulamentului modificat;

b) la prima anuntare pe postul de televiziune „Prima TV” a modificarilor Regulamentului concursului.

Independent de faptul ca Organizatorul prezinta sau nu modificarile Regulamentului pe postul de televiziune Prima TV, Regulamentul modificat va fi postat pe site-ul www.primatv.ro in mod obligatoriu.

Art. 3. Durata Concursului

Concursul se desfasoara in perioada 22 ianuarie – 08 februarie 2018.

Art. 4. Teritoriul de desfasurare a Concursului

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. Premiile Concursului se acorda numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 5. Participarea la Concurs

Concursul se va desfasura dupa cum urmeaza: participantii trebuie sa se inscrie online, gratuit, prin accesarea paginii www.facebook.com/PrimaTVRomania, in postarea special dedicata Concursului, acolo unde acestia trebuie sa scrie un comentariu in care sa dea tag persoanei cu care vor sa participe la Eveniment.

Numarul de inscrieri la Concurs/ participarilor de catre Participantii la Concurs este nelimitat.

Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concurs, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la procesul de Desemnare a castigatorilor premiilor, in conditiile descrise la Art. 6 de mai jos.

Art. 6. Desemnarea Castigatorilor.

Participantii care, cu respectarea Regulamentului, s-au inscris la Concurs, respectand si toate celelalte prevederi ale Regulamentului vor participa la procesul de desemnare a castigatorilor Premiilor Concursului.

DESEMNAREA CASTIGATORILOR PREMIILOR DIN CADRUL CONCURSULUI SE EFECTUEAZA DUPA CUM URMEAZA:

Toti Participantii inregistrati corect si complet in fiecare din Fazele de concurs in sectiunea de concurs de pe pagina www.facebook.com/PrimaTVRomania de pe intreaga Perioada de concurs vor primi la data inregistrarii, in mod automat, un numar de inscriere in Concurs.

 

Numarul total al tuturor participantilor inscrisi, in mod corect si complet, in toata Perioada de concurs va fi incarcat de catre Organizator in aplicatia www.random.org. Aceasta aplicatie informatica externa va fi utilizata de Organizator exclusiv pentru extragerea aleatorie a numarului potential castigator, pentru Intreaga Perioada de concurs, conform regulilor detaliate in prezentul Regulament, insa fara a se proceda la vreun transfer de date personale catre proprietarul site-ului www.random.org.

 

Participantul al carui numar posibil castigator a fost determinat aleatoriu prin aplicatia informatica furnizata de site-ul www.random.org va fi contactat si/ sau sunat de Operatorul Organizatorului si validat drept Castigator al unuia din Premiile Concursului, daca va accepta primirea Premiului si a tuturor beneficiilor si indatoririlor ce ii revin.

In situatia in care intervine oricare dintre urmatoarele cazuri:

  1. Posibilul castigator al unuia dintre Premii nu este disponibil in termen de 48 (patruzeci si opt) de ore de la data selectiei sale prin www.random.org, prin mesajeria Facebook de pe contul cu care s-a inscris in concurs;
  2. Castigatorul renunta la Premiu. Renuntarea la Premiu se poate face la momentul contactarii sale de catre Operatorul Organizatorului, ori in maximum 24 (douazeci si patru) de ore dupa ce a fost contactat;
  3. Posibilul Castigator apelat telefonic de Operatorul Organizatorului raspunde gresit la intrebare sau refuza sa raspunda;
  4. Posibilul Castigator apelat telefonic de Operatorul Organizatorului a mai fost validat Castigator in cadrul aceluiasi Concurs, sau numarul desemnat in urma Extragerii corespunde unui Participant (identificat prin datele personale trecute in formularul de Concurs) care a mai fost validat Castigator in cadrul aceluiasi Concurs;
  5. Posibilul Castigator este descalificat ca urmare a nerespectarii unei sau mai multor reguli prezentate in Regulament

se va proceda la contactarea unui alt posibil Castigator. Astfel, Operatorul Organizatorului va apela online pe urmatorul Participant al carui numar este desemnat aletoriu prin aplicatia www.random.org. In cazul in care oricare dintre situatiile mentionate la art. 6, lit. a)-e) se repeta, se va proceda identic celor mentionate in prezentul art. 6.

Participantii extrasi, in scopul identificarii lor corecte si inscrierii valabile in concurs, vor comunica Organizatorului prin intermediul mesageriei Facebook sau a e-mailului datele lor de identificare (respectiv, numarul de telefon mobil, adresa de e-mail, numele complet si adresa de domiciliu completa). In privinta persoanei/persoanelor desemnate castigator/castigatori ai concursului, Organizatorul informeaza pe toti participantii ca – la datele cu caracter personal mentionate anterior – se pot adauga si datele specifice din actul de identitate, asa cum se precizeaza expres la Art. 8 de mai jos. Toate datele cu caracter personal comunicate Organizatorului, in conformitate cu prezentul Regulament, vor fi tratate cu deplina confidentialitate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a evita fraudarea Concursului.

Castigatorii Premiilor vor fi anuntati pe pe site-ul www.primatv.ro si pe pagina www.facebook.com/PrimaTVRomania, in 12 ore de la extragerea lor.

Art. 7. Premiile si Modalitatea de acordare

Castigatorii Concursului se vor recompensa astfel:

  • Se acorda 3 Premii, cate unul de fiecare Castigator desemnat in cadrul Concursului, conform prezentului Regulament, in valoarea totala de 0 RON.

Premiile, oferit de Organizator, consta in 3 invitatii duble la evenimentul cultural „Holograf-Best Ballads” sustinut de formatia Holograf in data de 14 februarie 2018 la Sala Palatului din Bucuresti .

Premiul va fi extras la finalul Perioadei de Concurs, dupa incheierea ultimei zile de concurs, respectiv in data de 9 februarie 2018.

Atribuirea Premiului va fi confirmata de Organizator exclusiv pe adresa personala de email a acestor inscrisa in Concurs, urmand ca atribuirea Premiului la adresa comunicata Organizatorului de catre Castigator sa se faca doar pe baza prezentarii de catre Castigator a actului de identitate sau a pasaportului.

 

In toate situatiile in care numarul de telefon si/sau adresa personala de e-mail nu au fost inregistrate ori nu au fost inregistrate corect in Concurs de catre Participanti, cat si in situatiile in care Castigatorul unui Premiu nu comunica Organizatorului un e-mail de confirmare si nu se prezinta la locul si ora ce au fost stabilite de Organizator in scopul atribuirii Premiilor conform prezentului Regulament, Organizatorul nu va putea fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea obligatiei de atribuirea a Premiilor catre Castigator.

 

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Premiile sau participarea la Concurs cad in sarcina exclusiva a Castigatorilor.

Nu este posibila inlocuirea Premiilor castigate cu contravaloarea acestora in bani si/sau cu alte beneficii. Premiul nu se poate transfera/ceda catre alte persoane de catre castigatorii lor.

Organizatorul poate decide ca, in scopul acordarii Premiilor, sa se organizeze un eveniment public, la care Castigatorii sa aiba calitatea de invitati.

Toate premiile vor fi livrate dupa incheierea concursului si anuntarea castigatorilor pe pagina de concurs de pe site-ul www.primatv.ro.

Premiile pot fi ridicate de catre castigatorii din Bucuresti pe baza documentului de identitate de la sediul Prima TV (B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 9 – 9A, cladirea 20, etajul 7, camera 1).

Castigatorilor din afara orasului Bucuresti li se va livra Premiul prin curier, la adresa inscrisa in formularul de concurs.

Art. 8. Taxe si impozite

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati faptul ca Marele Premiu dobandit in urma participarii la Concurs reprezinta, conform Legii 571/2003 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, venit din premii si se supune regimului de impozitare prevazut de acesta act normativ.

Prin prezentul Regulament se aduce la cunostinta tuturor celor interesati ca Organizatorul, in conformitate cu prevederile aplicabile din Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, NU va suporta impozitul pe venitul din premii, in nicio situatie, obligatia Organizatorului in cadrul Concursului fiind doar de a percepe si, respectiv, de a vira catre stat impozitul pe venituri din premii.

Totodata, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu Marele Premiu, cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 9. Protectia datelor personale

Organizatorul va face publice numele si prenumele si, daca este cazul, imaginea (fotografia) castigatorilor pe site-ul www.primatv.ro si pe pagina www.facebook.com/PrimaTVRomania.

Organizatorul este inscris cu nr. 9477 in registrul de evidenta a datelor cu caracter personal al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Prin participarea la acest Concurs, fiecare persoana (denumita in continuare „Participantul”), isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

  • colectarea si folosirea de catre Organizator a datelor cu caracter personal mentionate la Art. 5 de mai sus in vederea participarii la Concurs si a acordarii Premiilor. Castigatorii Concursului vor mai comunica Organizatorului, pe langa datele de la Art. 5 de mai sus, in eventualitatea in care este nevoie, si urmatoarele date: seria si numarul de buletinului sau a cartii de identitate, data emiterii acestui document, emitentul documentului si codul numeric personal. Aceste date cu caracter personal vor fi folosite in vederea acordarii Premiilor.
  • stocarea datelor prevazute la Art. 5, cat si folosirea lor in alte scopuri decat cele ce au fost anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

Organizatorul se obliga, de asemenea, sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor personale colectate pe durata Concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor si sa le utilizeze numai in scopurile stabilite prin Regulament si sa le transmita catre terti exclusiv sub obligatie de confidentialitate.

Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca au dreptul sa refuze in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele pe le-au furnizat in legatura cu participarea la Concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre Organizator sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. In toate celelalte cazuri, Inscrisii au dreptul sa se opuna prelucarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

Prin urmare, participantii au – in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare) – urmatoarele drepturi principale: dreptul de informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), precum si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Organizatorul aduce la cunostinta participantilor ca, pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, se pot adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa la sediul Organizatorului, in atentia Dept. Marketing, avand urmatoarele date de contact: Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A, cladirea 20, et. 7, camera 1, sector 2, Bucuresti, fax: 021-204.8489; telefon: 021-589.5000.

Art. 10. Capacitatea de exercitiu

In cazul in care unul sau mai multi castigatori ai Premiilor este/ sunt persoane fara capacitate sau cu capacitate de exercitiu restransa, acesta/ acestia este/ sunt indreptatita/-i sa intre in posesia Premiului cu asistarea reprezentantilor legali, acestia din urma avand obligatia de a semna o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea Premiului, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de Premiu.

Art. 11. Responsabilitate

Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra Premiilor.

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la imposibilitatea Participantilor de a accesa site-urile www.primatv.ro si www.facebook.com/PrimaTVRomania

Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

Art. 12. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane de la sediul Organizatorului.

Art. 13. Diverse

Pentru ducerea la buna indeplinire a obligatiilor Organizatorului, acesta poate subcontracta servicii sau imputernici furnizori pentru derularea unor servicii sau formalitati.

Inscrierea la acest Concurs implica deopotriva, acordul Participantului privind toate regulile si conditiile Concursului, asa cum au fost detaliate acestea in prezentul Regulament, cat si asumarea obligatiei de a le respecta, in mod irevocabil si neconditionat.

 

Echipa PRIMA TV

Comentarii

ADAUGA COMENTARIU